Camper winterklaar maken


Als je in de winterperiode de camper niet gebruikt dient men een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen.

Brandstof

Voordat je de camper stilzet moet je de brandstoftank helemaal vullen. Bij een niet gevulde tank kan er condens ontstaan. Dit kan weer algengroei tot gevolg hebben waardoor het brandstoffilter kan verstoppen.

Schoonmaken

Maak het interieur van de camper grondig schoon.
Zorg dat ook de buitenkant schoon is en goed in de was staat.

Water

Al het water moet uit de camper.
Ik heb eerst de beide grijs watertanks geleegd. Vervolgens heb ik de schoon watertank zover mogelijk leeggepompt en via de kranen laten afvloeien naar de grijs watertanks.
Deze natuurlijk weer geleegd.
De schoon watertank hebben we hierna met een doek leeggemaakt. Hierbij is ook het aanwezige vuil en zand verwijderd.
De boiler heb ik geleegd door de knop ernaast omhoog te trekken. Vergeet hierbij niet de diverse kranen in de warmwaterstand open te zetten. Hoe dit precies gaat staat in het instructieboekje van de camper.

Deel binnenband fiets

Een oude binnenband van een fiets kan je prima gebruiken om lucht uit de leidingen te pompen

Nu moeten de diverse leidingen tussen de kranen en de schoon watertank en boiler nog geleegd worden. Er zijn systemen te koop waarbij je vanaf het pompje bij de schoon watertank de leidingen doorblaast.

Maar op websites van andere camperaars vond ik een simpele oplossing die ik opgevolgd heb.

Neem een binnenband van een fiets. Ik heb deze ongeveer 30 cm naast het ventiel doorgeknipt en een knoop gelegd in dit korte stukje band. Het andere uiteinde sluit je aan over de mond van de kraan. Met een fietspomp blaas je nu lucht via de band in je leidingen terwijl je met één hand de slang om de kraan vast houdt.
Ik heb het lange stuk van de fietsband bewust lang gelaten zodat ik de grote fietspomp op de vloer van de camper kon laten staan. Zo kon ik beter pompen en meer luchtdruk in de leidingen blazen.
Toevallig had ik nog 2 oude binnenbanden van verschillende breedte. Ik heb de smalste genomen, de andere was misschien iets te ruim over de kraanmond gegaan.

Banden

Als de camper een tijd niet rijdt worden de banden al die tijd op één plaats ingedrukt. Vooral bij wat oudere banden kan dit een klapband tot gevolg hebben. Zorg er dan ook voor dat de banden tot de maximale druk worden opgepompt. Zo gaan ze langer mee. Informeer eventueel bij de bandengarage naar die maximale druk.

Gas in stalling

Als de camper naar een winterstalling gaat moet vaak de gasfles, indien mogelijk, worden verwijderd. Kijk hiervoor in de voorwaarden van de stallingverhuurder of informeer hiernaar.

Accu’s

Ook de accu’s vragen aandacht. Normaal heeft een accu al enige zelfontlading, maar bij kou loopt de capaciteit van de accu hard achteruit. De accu kan er zelfs kapot van gaan. Vaak worden de accu’s mee naar huis genomen en door middel van een druppellader op peil gehouden.
Als de accu’s blijven zitten kunnen ze misschien regelmatig worden opgeladen.

Kenteken schorsen

Schors het kenteken om te voorkomen dat de motorrijtuigenbelasting gewoon doorgaat.

Dit kan op verschillende manieren. Kijk hiervoor bij: rdw.
Een schorsing duurt maximaal 1 jaar en geldt vanaf de datum dat je de schorsing aanmeldt tot en met dezelfde datum een jaar later.

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *